MOJ BLOG ***** ZANIMLJIVOSTI »

Novac 6

Novac će i slijepcu otvoriti oči
ali i svećeniku zatvoriti.
(kineska)

Novac dolazi šepajući
a odlazi plešući
(njemačka)

Novac što ga dadete svećeniku
ne dobiva Budha
(korejska)

Novac uvijek ima pravo
(talijanska)

Novac voli rad
(ruska)

Pozajmljen novac
donosi jad i tugu
(francuska)

Tko nema novca i nije lijep,
ima dvije velike mane.
(njemačka)

Zlom stečeni novac kratko traje.
(europska)

Između časti i novca
drugo je prvo.
(portugalska)

Jeftinije je kupovati
novcem nego molbama.
(njemačka)