MOJ BLOG ***** ZANIMLJIVOSTI »

Novac 9

Bez novca i ministar
financija je siromah.
(ruska poslovica)

Bez novca ni sin ocu
grob ne kopa.
(bugarska poslovica)

Bez novca, bez hrabrosti.
(njemačka poslovica)

Čovjek bez novca brzo
ide kroz sajmište.
(bugarska poslovica)

Gnoja i novca nikada dosta.
(češka poslovica)

Jedan novčić nikada ne zveči sam.
(hrvatska poslovica)

Kad novac zveči, svi naćule uši.
(češka poslovica)

Novac je najbolji poslanika.
(arapska poslovica)

Novac čini čovjeka potpunim.
(španjolska poslovica)

Prvo se pita za novac,
a onda za vrline.
(nizozemska poslovica)

Strpljivošću, vremenom i
novcem svaka se stvar uredi.
(talijanska poslovica)