MOJ BLOG ***** ZANIMLJIVOSTI »

Novac 2

Jao onome tko ima više
novca nego pameti
(hrvatska)

Kada novci pokucaju,
svi viču naprijed.
(njemačka)

Mrlje bogataša pokrivaju
se novcem
(engleska)

Mržnja i novac ne pokazuju
se cijelom svijetu.
(njemačka)

Neka sam i siromah
samo da imam novca.
(bugarska)

Mudar čovjek štedi
vrijeme, riječi i novac
(francuska)

Novac, ljubav i brige
ne mogu se sakriti
(španjolska)

Novci sitno zveče,
ali daleko se čuju.
(hrvatska)

Novčani jezik je razumljiv
u svim zemljama
(ruska)