MOJ BLOG ***** ZANIMLJIVOSTI »

Novac 3

Novac je bez pameti,
a pamet bez novca
(armenska)

Novac je gospodar
kojemu svi rado služe
(njemačka)

Novac je kao i golubovi: gdje se
udome, tu se i razmnožavaju.
(ruska)

Novac je mjera svih stvari.
(portugalska)

Novac je roba koju najskuplje plaćamo.
(ruska)

Novac jednima oduzima,
a drugima daje pamet.
(bugarska)


Novac ne podnosi siromaštvo.
(nizozemska)

Novac ne stvara toliko iskrenih
prijatelja koliko pravih neprijatelja.
(engleska)

Novac otvara i zatvara sva vrata.
(njemačka)

Novac pristaje u sve džepove.
(njemačka)