MOJ BLOG ***** ZANIMLJIVOSTI »

Novac 4

Novac rađa novac,
a nesreća rađa nesreću.
(ruska)

Novac svugdje svira prvu violinu.
(njemačka)

Novac upravlja svijetom,
a batina ljudima.
(njemačka)

O pravoj vrijednosti
novca pitaj siromaha.
(ukrajinska)

Onaj tko za novac služi Bogu.
za bolju plaću će služiti i vragu.
(engleska)

Oružju i novcu trebaju
vješte ruke.
(španjolska)

Pametnu novac služi,
a budalom upravlja.
(francuska)

Pozajmljen novac
donosi jad i tugu.
(francuska)

S kime se neželiš viđati,
pozajmi mu novac.
(ruska)

Čovjek pravi novac,
a novac ne pravi čovjeka.
(albanska)